KẾ HOẠCH

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Trường VTK ——————— KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Thứ/Ngày...

Chuyên đề giáo dục

Hướng dẫn tổ chức vòng thi cấp trường cho khối Tiểu học và khối THCS (ngày 30/11-1/12/2019)

Hướng dẫn tổ chức vòng thi cấp trường cho khối Tiểu học và khối THCS (ngày 30/11-1/12/2019)

1) Về lịch thi và ca thi: Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12/2019. * Đối với khối tiểu học:   – Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ  15h30 đến 16h00 – Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’...